HYW17 T5 AS5CEA7

 12.400,00

https://www.himoinsa.com/eng/electric-generators/3702/generator-set–17kva–soundproof.html

OPCII SO DOPLATA VO KOMPLET:            2.880,00 EUR

Yanmar Electronic Governor

Senders WT/OP

Battery Isolator

Radiator water level sender

High Capacity fuel tank – 100L – A10

Earth Leakage Protection to 630A

SPD – Surge protection device

Out of stock

Description

ЗАТВОРЕНА ВЕРЗИЈА НА ГЕНЕРАТОР СО YANMAR ДИЗЕЛ МОТОР

Stand-By Генератор со АТС со звучно куќиште

PRP Моќност: 17.1kVA/13.6kW

Струја: 30A
Напон: 230/400V
Мотор: YANMAR S5
Алтернатор: MECCALTE
(Стандардна опрема која се испорачува со генераторот: Мотор + Алтернатор + Ладилник + Рамка + Грејач + Контролен Панел CEA7 + Издувен лонец + Акумулатор + Полнач на акумулатор)

ПРИМАРНА МОЌНОСТ (PRP):

Според ISO 8528-1: 2018, моќноста Prime Power е максимална моќност што генераторот е во состојба да ја доставува постојано додека снабдува со променливо електрично оптоварување кога работи со неограничен број на часови годишно под договорените услови за работа со интервалите за одржување и постапки што се спроведуваат како што е пропишано од производителот. Дозволената просечна моќност (Ppp) во текот на 24 часа на работа не смее да надмине 70% од PRP вредноста.

МОЌНОСТ ЗА ИТЕН РЕЖИМ НА ПОДГОТВЕНОСТ (ESP):

Според ISO 8528-1: 2018, моќноста во итни случаи во мирување е максимална моќност достапна за време на променливо електрично оптоварување, под наведените услови за работа, за кои генераторот е во состојба да испорача во случај на прекин на електрична енергија или под тест услови за работа до 200 часа годишно со интервали на одржување и процедури што се спроведуваат согласно производителите. Дозволената просечна излезна моќност во текот на 24 часа на работа не смее да надмине 70% од ESP вредноста.

КОНТИНУИРАНА МОЌНОСТ (COP):

Според Стандард ISO 8528-1: 2018, ова е максимална моќност достапна за континуирано оптоварување со неограничено работно време годишно помеѓу времето за одржување препорачано од производителот под услови на работната средина утврдени со истото.

НАПОЈУВАЊЕ НА ДАТА ЦЕНТРИ ЗА ПОДАТОЦИ (DCP):

Во согласност со Uptime Institute: Ниво III и IV.

Производителот декларира фактор на оптоварување во случај на пад во напонската мрежа од 100% на 24 ч и просечен фактор на оптоварување годишно помалку од 75%. Не е дозволено надминување на моќноста. Може да се работи со неограничен број на часови годишно. Се применува во земји со стабилна мрежа. Доколку моделот е наменет за DCC апликација, информирајте ја фабриката.

БАРАЊЕ ЗА ПОНУДА ИСПРАТЕТЕ НА: mbm@megabrend.mk