HTW MITSUBISHI HEAVY DUTY 670-2480 kVA PRP

Description

ОТВОРЕНА ИЛИ ЗАТВОРЕНА ВЕРЗИЈА НА ГЕНЕРАТОР СО MITSUBISHI ДИЗЕЛ МОТОР

Stand-By Генератор со АТС со звучно куќиште

PRP Моќност: 670kVA / 761kVA / 775kVA / 881kVA / 1030kVA / 1260kVA / 1382kVA / 1523kVA / 1736kVA / 1892kVA / 2021kVA / 2080kVA / 2293kVA

Напон: 230/400V
Мотор: MITSUBISHI
Алтернатор: HIMOINSA
(Стандардна опрема која се испорачува со генераторот: Мотор + Алтернатор + Ладилник + Рамка + Грејач + Контролен Панел CEA7 + Издувен лонец + Акумулатор + Полнач на акумулатор)

PRP ПРИМАРНА МОЌНОСТ:

Моќност на променливо оптеретување со фактор на моќност што не надминува 80% од максималната моќност. Преоптоварување на 10% е дозволено за 1 час на секои 12 часа работа.

ESP (STAND-BY) МОЌНОСТ:

Моќност на променливо оптеретување во случај на пад на главната електрична мрежа до максимум 500 hrs годишно моќ. Не е дозволено преоптоварување.

COP (CONTINUOUS OPERATING POWER) МОЌНОСТ:

Континуирана моќност се користи во апликации каде снабдување на енергија е во постојан 100% оптоварување за неограничен број на часови секоја година. Континуирана моќност користат единици во апликации каде електричната мрежа е недостапна.

БАРАЊЕ ЗА ПОНУДА ИСПРАТЕТЕ НА: mbm@megabrend.mk