HGK405 T5 CNG WAUKESHA COP

 289.000,00

€ 293.000,00 ЗА ГЕНЕРАТОР СО ЗВУЧНО КУЌИШТЕ

Out of stock

Category: Tag:

Description

ОТВОРЕНА ВЕРЗИЈА НА ГЕНЕРАТОР СО WAUKESHA CNG МОТОР

COP Генератор со АТС (COC) без звучно куќиште
COP Моќност: 405kVA/324kW
Струја: 630A
Напон: 230/400V
Мотор: WAUKESHA
Алтернатор: STAMFORD
(Стандардна опрема која се испорачува со генераторот: Мотор + Алтернатор + Ладилник + Рамка + Грејач + Контролен Панел CEA7 + Издувен резиденцијален лонец за отворена верзија + Акумулатор + Полнач на акумулатор + Заштита на напонско заземјување)

ПРИМАРНА МОЌНОСТ (PRP):

Според ISO 8528-1: 2018, моќноста Prime Power е максимална моќност што генераторот е во состојба да ја доставува постојано додека снабдува со променливо електрично оптоварување кога работи со неограничен број на часови годишно под договорените услови за работа со интервалите за одржување и постапки што се спроведуваат како што е пропишано од производителот. Дозволената просечна моќност (Ppp) во текот на 24 часа на работа не смее да надмине 70% од PRP вредноста.

МОЌНОСТ ЗА ИТЕН РЕЖИМ НА ПОДГОТВЕНОСТ (ESP):

Според ISO 8528-1: 2018, моќноста во итни случаи во мирување е максимална моќност достапна за време на променливо електрично оптоварување, под наведените услови за работа, за кои генераторот е во состојба да испорача во случај на прекин на електрична енергија или под тест услови за работа до 200 часа годишно со интервали на одржување и процедури што се спроведуваат согласно производителите. Дозволената просечна излезна моќност во текот на 24 часа на работа не смее да надмине 70% од ESP вредноста.

КОНТИНУИРАНА МОЌНОСТ (COP):

Според Стандард ISO 8528-1: 2018, ова е максимална моќност достапна за континуирано оптоварување со неограничено работно време годишно помеѓу времето за одржување препорачано од производителот под услови на работната средина утврдени со истото.

НАПОЈУВАЊЕ НА ДАТА ЦЕНТРИ ЗА ПОДАТОЦИ (DCP):

Во согласност со Uptime Institute: Ниво III и IV.

Производителот декларира фактор на оптоварување во случај на пад во напонската мрежа од 100% на 24 ч и просечен фактор на оптоварување годишно помалку од 75%. Не е дозволено надминување на моќноста. Може да се работи со неограничен број на часови годишно. Се применува во земји со стабилна мрежа. Доколку моделот е наменет за DCC апликација, информирајте ја фабриката.

БАРАЊЕ ЗА ПОНУДА ИСПРАТЕТЕ НА: mbm@megabrend.mk