HGE240 T5 CNG TEDOM COP

 106.000,00

€ 124.000,00 ЗА ГЕНЕРАТОР СО ЗВУЧНО КУЌИШТЕ

Out of stock

Category: Tag:

Description

ОТВОРЕНА ВЕРЗИЈА НА ГЕНЕРАТОР СО TEDOM CNG МОТОР

COP Генератор со АТС (COC) без звучно куќиште
COP Моќност: 239kVA/191kW
Струја: 400A
Напон: 230/400V
Мотор: TEDOM
Алтернатор: STAMFORD
(Стандардна опрема која се испорачува со генераторот: Мотор + Алтернатор + Ладилник + Рамка + Грејач + Контролен Панел CEA7 + Издувен резиденцијален лонец за отворена верзија + Акумулатор + Полнач на акумулатор + Заштита на напонско заземјување)

 

PRP ПРИМАРНА МОЌНОСТ:

Моќност на променливо оптеретување со фактор на моќност што не надминува 80% од максималната моќност. Преоптоварување на 10% е дозволено за 1 час на секои 12 часа работа.

ESP (STAND-BY) МОЌНОСТ:

Моќност на променливо оптеретување во случај на пад на главната електрична мрежа до максимум 500 hrs годишно моќ. Не е дозволено преоптоварување.

COP (CONTINUOUS OPERATING POWER) МОЌНОСТ:

Континуирана моќност се користи во апликации каде снабдување на енергија е во постојан 100% оптоварување за неограничен број на часови секоја година. Континуирана моќност користат единици во апликации каде електричната мрежа е недостапна.